Χάραξη σε Ακρυλικά

Μηχάνημα Laser τελευταίας τεχνολογίας, Παρέχουμε τη δυνατότητα κοπής & χάραξης ακρυλικού και άλλων υλικών με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

  • TAGS